Гаранция

Всеки наш клиент получава гаранция за извършената от нас работа, както и гаранция за различните части, елементи и модули, присъстващи в крайния продукт.

Гаранционен срок за всички наши изделия и производства е 2 години. Гаранцията се подновява след извършването на гаранционни действия, ако са били нужни, от наш служител в рамките на 3 работни дни.