Ценообразуване

Формирането на цена е индивидуално за всеки конкретен обект. Това се налага поради факта, че всеки проект носи със себе си няколко варианта с възможност за избор, съобразено с размерите на рекламното пано, мястото му на монтиране и достъпа до него. Формирането на цена за различните типове реклама е различно, в завиимост от метериалите използвани за изпълнението им. Тъй като материалите са изключително разнообразни, цената за външна реклама е строго индивидуална величина.

Формирането на цена зависи от:

1. Вида материал, който ще се използва за избраната от вас тип светеща реклама.

2. Количеството диодни модули, неон, луминисцентни лампи.

3. Вид кабел в линейни метри.

4. Вида лице винил, плексиглас, поликарбонат, фолио.

8. Метална рамка.

9. Транспорт.

10. Монтаж.