Проектиране

Всеки клиент е важен за нас!

Подхождаме винаги с внимание и се информираме за неговите желания и потребности. Съобразяваме се с личните му предпочитания за вида, местоположението и размера на рекламното пано за конкретния обект.

Изграждаме виртуален индивидуален дизайн в няколко варианта с възможност за избор. Когато заедно достигнем търсения ефект, пристъпваме към детайлно проектиране, изработка, доставка и монтаж на рекламното съоръжение в предварително уточнен срок.

По време на целия процес клиентите ни могат да разчитат на консултации и лично отношение от страна на нашите специалисти.

В процеса на изграждане на рекламната Ви концепция получавате безплатно оглед, вземане на размери, разработване на проект и консултации за избор на най-добрия вариант съобразен с вашите нужди.

Заснемане на обект.

1. Снимка с която се изяснява местоположението на сградата и разполагането на рекламното съоръжение спрямо нея.

2. Чертеж: Фасада и План – показват местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.

Дизайнерска част.

1. Проект за графично и цветово оформление. 2. Лого на фирмата и детайли на буквите.

3. Перспективи, колажи и тн., показващи разположението на елементите спрямо обекта.

Строително-монтажни дейности

1. Конструктивно решение. 2. Монтажна схема. 3. План за безопасност и здраве.

Част Електро

Проект за ел. инсталация с указан начин на захранване.