Осветление за Палеонтологичен музей Асеновград
Винилни светещи кутии за аптеки Фармавижън
Светещи фигури за Археологически музей Хисаря
Обемни светещи букви за казино Кубан
Обемни букви заФМ Пласт