Алуминиев профил с винил бе решението за аптеки Фармавижън. Използвахме LED модули, за да постигнем ослепителен и ярък ефект на рекламното лого.  Светещите винилни кутии допринясят за категорично разпознаване на бранда по всяко време на денонощието. Така изпълнени те гарантират не само ефективността на рекламата и разпознаваемостта на бранда, но и надежността и трайността й.